בטיחות בעבודה

אנשים רבים שוהים במקום העבודה זמן רב, ובמקרים רבים, לפחות שליש מהיממה. הם היו רוצים לעבוד בתנאי בטיחות טובים. הרצון הזה, חופף לרצון ולצרכים של מנהלי אתר העבודה כך שהמטרה היא משותפת. כדי להגיע לתנאים אופטימאליים יש צורך לנקוט בשורה של פעולות נדרשות. יועץ בטיחות הוא המומחה היודע לארגן את כל נושא הבטיחות בצורה הטובה ביותר. הוא יכין תכנית בטיחות בעבודה מתאימה לאתר, ידאג לציוד בטיחות כללי ואישי מתאים, יתדרך את המנהלים והעובדים, יבדוק את המערכים, ירעננן נהלים, יבצע תרגולים ועוד.

מפעלים מסוכנים מועדים לתאונות שונות. מדובר על סיכון לפריצת דליקות, על פגיעה מחומרים מסוכנים, על תקלות במיכון חשמלי בסביבת עבודה ועוד. בחברות המספקות שירותים יכולים העובדים ליפול מגובה בעת ביצוע תיקונים וטיפולים, להתחשמל, להיות חשופים לחומרים רעילים ועוד. עובדים רבים עלולים להיפגע במתחם העבודה עצמו או במקומות חיצוניים בהם הם מועסקים בשירות בית העסק או החברה. מתקנים ואמצעי מיגון שומרים על בטיחותם. הדרכה חכמה מונעת כניסה למצבי סיכון או היחלצות מהם בעת תקלות.

תפקידי יועץ בטיחות מגוונים, ולמעשה, כוללים יצירת מעטפת מושלמת של בטיחות בעבודה שנוגעת בכל ההיבטים שלה. מניעה היא אחד הנושאים הקריטיים וככל שתהיה סביבת עבודה מוגנת כך תמעטנה התאונות. הקמת מערכת אוטומאטית להתרעה וכיבוי אש תטפל בשריפה קטנה טרם התפשטותה. רכישת ציוד הרמה תקני תימנע נפילת עובד מגובה, הקמת מערכת לטיהור חומרים מסוכנים ועשן באולם ייצור תימנע התעלפות של עובדים. הקמת מערכת שואב אבק מרכזית תשאיר סביבה נקייה סביב מכונות עיבוד מתכת ותימנע הימצאות שבבי ברזל מסוכנים וכן הלאה.

הדרכת מנהלים ועובדים, פרסום הוראות בטיחות במקום בולט, תרגול מצבי חירום, מינוי אחראי בטיחות, פיקוח ובידוק על בסיס קבוע יגבירו את  המודעות של העובדים לסכנות. לצד כל אלו יכול יועץ בטיחות לנהל עבור הלקוח את כל מערך התקשורת מול הרשויות הרשמיות ובראשן משרד העבודה, רשות לשירותי כיבוי והצלה. המשרד לאיכות הסביבה ועוד. מומלץ להיעזר בשירותי יועץ בטיחות לצורך הקמת תשתית מתאימה של בטיחות בעבודה. הוא יכול לפתור בעיות רבות בתחום.